Spring til indhold

Oplev en Tryg Trykprøvning

CB Group er førende i trykprøvning og energimærkning af bygninger jf. det danske bygningsreglement.

Kort fortalt – Vi trykprøver vi alt hvor der måtte være behov for dokumentation for tætheden.

Oplev forskellen ved en Tryg Trykprøvning fra CB Group.

Tryg Trykprøving CB Group
LinkedIn CB Group
Iso9001 CB Group Trykprøvning
Børsen Gazelle Blowerdoor
Få foretaget en tryg trykprøvning

Trykprøvet siden 2009

Tryg Trykprøvning – Siden 2009 har vi trykprøvet de danske bygninger. Grundet vores erfaringsgrundlag med forskellige typer bygninger, har vi opbygget et solidt kendskab til de forskellige faldgruber i de forskellige bygningstyper.

Få foretaget en tryg trykprøvning

Global service

Vi har udført opgaver inden og uden for EU. Lige fra brandstationer på Grønland, til serverrum i Kuwait. Uanset opgavernes størrelse, tager vi udfordringen op, og går all-in for at løse opgaven.

Få foretaget en tryg trykprøvning

Samarbejdspartner

Vi har ambitioner om ikke blot at være en leverandør af trykprøvninger. Vi vil være jeres faste samarbejdspartner inden for tæthedstest. Vi indgår tidligt i processen og guider jer igennem faldgruberne.

Din partner for Tryg Trykprøvning

Hvorfor vælge CB Group til Trykprøvning og Tæthedstest?

 1. Eksperter i Tryg Trykprøvning: Vores team har en dybtgående viden om alle aspekter af trykprøvning og vi har trykprøvet siden 2009. Vi bruger moderne teknologi og avancerede metoder for at sikre nøjagtige resultater i alle vores trykprøvningstjenester.
 2. Omhyggelige Tæthedstests: Med en tæthedstest fra CB Group får du ikke kun en analyse af bygningens lufttæthed, men også en komplet vurdering af de underliggende faktorer, der kunne påvirke den. Måtte der være lækager i klimaskærmen, hjælper vi også gerne med at kortlægge disse.
 3. Brug af State-of-the-Art Blowerdoor Udstyr: Vores avancerede blowerdoor udstyr giver os mulighed for at udføre nøjagtige blowerdoortests, der leverer pålidelige resultater. Vi har udstyr til både de helt store byggerier, og de helt små lejligheder.
 4. Kvalitet og Integritet i Blowerdoortest: En blowerdoortest fra os er ikke bare en simpel måling, men en omfattende evaluering af bygningens tæthedsplan, hvor vi tager jer, som kunde, i hånden tidligt i processen. På den måde kommer vi i mål sammen, uden de store bump på vejen.

Hvad er en “Tryg Trykprøvning”?

Klik for at se Kasper præsentere en Trykprøvning på Youtube

Tro ikke på os – Hør på kunderne

Få foretaget en tryg trykprøvning

“Jeg har brugt CB Group på mine trykprøvnings-projekter, fra store til små. De yder altid en god service, og går professionelt til opgaven”

Lars Bechsgaard
Hans Jørgensen & Søn

Få foretaget en tryg trykprøvning

“Tæthedstesten blev løst til fuld tilfredsstillelse, både i processen op til, og under selve udførelsen af trykprøvningen. Jeg ser frem til forsat samarbejde”

Jesper Kidholm Lund
5E Byg

Få foretaget en tryg trykprøvning

“CB Group er en fantastisk partner til trykprøvning og igennem hele processen, og bør medtages på projekter fra et tidligt stadie”

Thea-Louise Krakau Schack
Tegnestuen Tankestregen

Hvorfor trykprøver man byggeri i Danmark?

 1. Lovkrav og Certificering: I Danmark er der lovkrav om, at nybyggeri og større renoveringer skal trykprøves for at sikre, at de opfylder de gældende standarder for lufttæthed. Dette beskrevet i BR18 – Energiforbrug § 263. Tæthedstesten er også en del af processen for at opnå energimærkning af bygningen, hvilket er et lovkrav ved afsluttet nyopførelse, for at kunne dokumentere at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til maksimalt energiforbrug (BR18 § 250 – § 298).
 2. Energieffektivitet: Utætheder i en bygnings klimaskærm kan føre til betydelige energitab. Ved at lokalisere og forsegle disse utætheder kan man reducere energiforbruget til opvarmning og køling. Dette er i tråd med Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen og er også i overensstemmelse med EU’s bygningsdirektiver.
 3. Indeklima: En utæt bygning kan påvirke indeklimaet negativt ved at tillade indtrængen af kold luft, fugt og endda skadelige gasser som radon.
  En dårlig lufttæthed kan medføre problemer med fugt og skimmel. Læs mere om dette på TrygtIndeklima.dk
 4. Bygningsbestandighed: Fugt, der trænger ind gennem utætheder, kan føre til en nedbrydning af bygningsmaterialer over tid. Det kan resultere i kostbare reparationer og i sidste ende reducere bygningens levetid.
 5. Kvalitetskontrol: Tryg Trykprøvning tjener som en verificeringsmetode for at sikre, at bygningen er konstrueret korrekt og opfylder de krav, der er specificeret i design- og byggefasen.

Vil du læse mere om trykprøvninger af byggeri generelt, henviser vi til Trykprøvning.dk forside.

Få foretaget en tryg trykprøvning

FAQ – Trykprøvning af bygninger

Hvad er Tryg trykprøvning?

Tryg Trykprøvning er en metode til at måle lufttætheden i en bygning. Det sker i praksis ved at bygningen påvirkes af først undertryk, og derefter overtryk, hvorefter data om tryk og luftflow registreres. Resultatet af trykrøvningen er gennemsnittet af de to målinger. Dokumentation af bygningens tæthed, er en vigtig del af det at sikre bygningens energieffektivitet, således bygningsejer er sikret at byggeriet overholder gældende lovkrav, inden overdragelsen.

Hvor tæt skal det være?

I dag skal en standard bygning overholde et tæthedskrav på 1,0 l/s pr. m² ved 50 Pa trykforskel mellem ude og inde
For en bygning på 160 m² svare det til et hul på ca. 17×17 cm. Ingen bygning er 100% lufttæt, og utæthederne i en bygning fordeler sig derfor over både forventelige utætheder, f.eks. ved samlinger omkring vinduer/døre, og utætheder som følge af “sjusk” med løsningerne.

Hvad er blowerdoor / blowerdoortest / trykprøvning / tæthedstest?

Termen “blowerdoor” refererer til selve udstyret, som bruges til at udføre målingerne. Kort sagt – en ventilator, opsat i en fleksibel dørramme, samt et manometer til måling af trykforskelle. Blowerdoortest / Tryg Trykprøvning / Tæthedstest er alle begreber, der henviser til den samlede testproces, som inkluderer både opstilling af måleinstrumenter, udførelse af test, sam udarbejdelse af den efterfølgende afrapportering.

Kan man være i bygningen under en Tryg trykprøvning?

Ja, det kan man sagtens. Det tryk, der benyttes til trykprøvning, er kun ~50 Pa, hvilket svarer til 0.0005 bar tryk. I tilfælde af at testen ikke består, kan det være en fordel at kunden, eller en relevant håndværker er til stede, til hurtig udbedring af påpegede fejl. Det kan dog i andre tilfælde være en fordel, at der ikke er andre personer i bygningen, da det ikke er tilladt at åbne og lukke vinduer og døre, mens testen udføres.

Hvordan bestiller jeg en trykprøvning?

Kontakt os på info@cbgroup.dk for at bestille en trykprøvning / blowerdoortest / tæthedstest, der kan give dig en vurdering af din bygnings tæthed.
Skal du energirenovere kan det være en god ide at få udført en trykprøvning inden projektet igangsættes, da det på den måde er lettere at angive observationspunkter til forbedring, inden renoveringsprocessen går igang.

Hvad koster en Tryg trykprøvning?

Prisen varierer afhængig af bygningens størrelse og kompleksitet. Kontakt os for et specifikt tilbud.
Et almindeligt enfamiliehus kan testes ud fra vores standard-pakke, som du kan læse mere om på CB Group’s prisside

Modtag en uforpligtigende tjekliste.
Så er du forberedt til en Tryg Trykprøvning

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Få foretaget en tryg trykprøvning

Her fortæller Kasper, hvad en Tryg Trykprøvning går ud på